Mini Recruitment Concepts
Mini Recruitment Concepts
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Mae Home-Start yno i deuluoedd pan fyddant ei angen fwyaf. Oherwydd all plentyndod ddim aros.

EnglishCyfrannu

Croeso i Home-Start Cymru

Mae Home-Start Cymru yn cynnig cefnogaeth a chymorth ymarferol cyfrinachol, rhad ac am ddim, i rieni plant ifanc ledled Cymru sy’n mynd trwy gyfnod anodd.
Mae bod yn rhiant, beth bynnag fo’ch sefyllfa, yn gallu bod yn anodd iawn, yn enwedig pan fydd y plant yn fach. Mae llawer o rieni’n teimlo bod straen bywyd teulu yn eu llethu ac yn eu blino’n lân, yn enwedig os nad oes fawr ddim cefnogaeth gan deulu a ffrindiau pan fydd ei angen fwyaf.

I rai rhieni mae’n anoddach fyth am eu bod nhw’n gorfod ymdopi â phethau fel iselder amenedigol, salwch neu anabledd y rhiant neu’r plentyn, unigrwydd neu enedigaethau lluosog.

Mae Home-Start Cymru yn darparu cefnogaeth i deuluoedd ledled Cymru, gyda phrosiectau wedi eu hariannu’n lleol yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd, Sir Gaerfyrddin, Sir Ddinbych, Gwent, Rhondda Cynon Taf, Merthyr, Powys ac Ynys Môn,  a phrosiectau cenedlaethol yn gweithredu ym mhob ardal.

 Bydd ein prosiectau penodol Covid-19 yn ceisio darparu gwasanaethau ledled Cymru yn ystod y pandemig.

 

Home-Start volunteer with mum and baby

Cofiwch bod ein gwasanaeth yn dal i weithredu yn ystod y sefyllfa gyfredol gyda’r coronafeirws. Mae staff a gwirfoddolwyr yn cynnig cefnogaeth o bell. Rydym yn dal i dderbyn achosion a datganiadau diddordeb gan wirfoddolwyr sydd eisiau cefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gweler Llywodraeth Cymru am y newyddion diweddaraf.

Croeso i Home-Start Cymru

Mae Home-Start Cymru yn cynnig cefnogaeth a chymorth ymarferol cyfrinachol, rhad ac am ddim, i rieni plant ifanc ledled Cymru sy’n mynd trwy gyfnod anodd.
Mae bod yn rhiant, beth bynnag fo’ch sefyllfa, yn gallu bod yn anodd iawn, yn enwedig pan fydd y plant yn fach. Mae llawer o rieni’n teimlo bod straen bywyd teulu yn eu llethu ac yn eu blino’n lân, yn enwedig os nad oes fawr ddim cefnogaeth gan deulu a ffrindiau pan fydd ei angen fwyaf.

I rai rhieni mae’n anoddach fyth am eu bod nhw’n gorfod ymdopi â phethau fel iselder amenedigol, salwch neu anabledd y rhiant neu’r plentyn, unigrwydd neu enedigaethau lluosog.

Mae Home-Start Cymru’n weithredol ar draws Cymru gyda phrosiectau lleol mewn sawl rhanbarth. Ar hyn o bryd mae’n darparu gwasanaethau ar draws Caerdydd, Sir Gâr, Sir Ddinbych, Gwent, Rhondda Cynon Taf, Merthyr, Powys ac Ynys Môn.
Nod ein Prosiect Gwirfoddolwyr Enfys (Covid-19 CGGC) fydd darparu gwasanaethau ar draws ardaloedd ychwanegol yn ystod y pandemig presennol.

Cofiwch bod ein gwasanaeth yn dal i weithredu yn ystod y sefyllfa gyfredol gyda’r coronafeirws. Mae staff a gwirfoddolwyr yn cynnig cefnogaeth o bell. Rydym yn dal i dderbyn achosion a datganiadau diddordeb gan wirfoddolwyr sydd eisiau cefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gweler Llywodraeth Cymru am y newyddion diweddaraf.

Newyddion Diweddaraf

Mynnwch gefnogaeth

Fe wnawn ni weithio gyda chi i adeiladu eich cryfderau a rhoi’r gefnogaeth ichi ddweud wrthym beth sydd ei angen arnoch.

Pam codi arian drosom?

Blynyddoedd cynharaf plentyn yw’r pwysicaf. Mae Home-Start eisiau gwneud yn siŵr fod y blynyddoedd hynny’n cyfrif. Allwch chi’n helpu ni?

Diolch i’n cefnogwyr